TAPU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

blog resim

Tapu Devir İşlemleri

Konut ve arazi gibi taşınmazların devredilmesi, bir başka deyişle sahibinin değişmesi için gerçekleştirilmesi gereken resmi işlemlere tapu devir işlemleri adı verilir. Tapu devir işlemi taşınmazın satılması veya miras yoluyla el değiştirmesi durumlarında söz konusu olabilir.

Tapu Devir İşlemleri Nasıl Yapılır?

Tapu devir işlemleri tapu müdürlüklerinde yapılır. Tapu devir işlemi için gerekli evraklar hazırlanıp tapu harcı yatırılır. Sonrasında ALO 181 aranarak veya tapu müdürlüklerinin e-randevu sistemleri kullanılarak tapu randevusu alınır. Randevu gününde alıcı ve satıcı, taşınmazın bağlı bulunduğu tapu müdürlüğüne giderek tapu devrini gerçekleştirebilir.

 

Tapu Devir İşlemleri Ücreti

Tapu devir işleminde satıcı ve alıcı ayrı ayrı olmak üzere tapu harcı olarak taşınmazın beyan edilen satış bedelinin %2’sini ödemekle yükümlüdür. Buna göre örneğin 1.000.000 TL değerindeki bir taşınmazın tapu harcı alıcı ve satıcı için 20.000 TL olup toplamda 40.000 TL ödenecektir.

Döner sermaye ve ilave hizmet bedeli il bazında değişiklik göstermekle birlikte 2022 yılı için 232 TL + 32 TL olarak belirlenmiştir.

Ek olarak aile arasında yapılan tapu devir işlemleri farklı ücrete tabidir. Aile içinde eşler arasında veya anne babadan çocuğuna miras, hibe veya satış yoluyla tapu devri gerçekleşebilir. Hibe ile devir durumunda emlak beyan değerinin 1000’de 68,31’i tapu hibe harcı olarak bağışı kabul eden taraftan tahsil edilir.

Tapu Devir İşlemleri için Gerekli Belgeler

Tapu devrinin yapılabilmesi için gereken evrakların eksiksiz şekilde hazırlanması önemlidir. Aksi halde tapu devri gerçekleştirilemez. Tapu devir işleminde gerekli belgeler şu şekilde sıralanabilir:

● Satıcı ile alıcının veya yetkili temsilcilerinin kimlik belgeleri.

Burada belirtmek gerekir ki sürücü belgesi, memur kartı, vb. kimlikler tapu işlemleri için yeterli değildir. Yabancı uyruklular tapu işlemlerini pasaport ile gerçekleştirebilir.

Satış, temsilci aracılığıyla gerçekleştirilecekse vekaletname de mutlaka bulundurulmalıdır. Vekaletname noterden veya konsolosluktan verilmiş olmalıdır. Tapu işlemlerinde genel vekaletnamenin yeterli olmadığını, taşınmaz satış işlemleri için özel vekaletname arandığını da hatırlatmakta yarar vardır.

Satışta taraflardan biri tüzel kişi ise şirket yetkililerinin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesinin de satış esnasında bulundurulması gerekmektedir.

● DASK Zorunlu Deprem Sigortası

1999 Gölcük depremi sonrasında kurulan DASK, özel sigorta şirketleri aracılığıyla tüm konutlara zorunlu deprem sigortası yaptırılmasını amaçlar. Bu sayede deprem nedeniyle konutlarda oluşan zararların teminat altına alınması sağlanır. Adından da anlaşılacağı üzere DASK poliçesi yaptırmak tüm konutlar açısından zorunludur. DASK poliçesi olmaksızın bir konutun su, elektrik gibi hizmetlerden faydalanması mümkün olmadığı gibi, aynı durum tapu devir işlemleri için de geçerlidir. DASK poliçesi bulunmayan ev, bina, mesken gibi taşınmazların devri yapılamaz.

Konut sahipleri zorunlu deprem sigortasının yanı sıra bir Konut Sigortası çeşidi olan Evim Sigortası yaptırarak ek teminatlardan da faydalanabilirler.

● Emlak vergisi belgesi

Taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeden alınan bu belgede taşınmazın güncel rayiç emlak bedeli belirtilir. Belgenin güncel yani işlemin yapıldığı yıla ait olması gereklidir.

● Alıcının 2 adet vesikalık fotoğrafı (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

Sayılan belgeler her türlü tapu devir işlemleri için gerekli olan standart belgeler olup işlemin özelliğine göre ek olarak aşağıdaki belgelerin de bulundurulması gerekebilir:

● Taşınmazın ipotekli olması nedeniyle cebri icra yoluyla satış gerçekleştiriliyorsa İcra Müdürlüğü Satış Müzekkeresi.
● Miras nedeniyle yapılacak tapu devir işlemi söz konusuysa “Mirasçılık Belgesi” ile veraset ve intikal vergisinin ödendiğine dair taşınmazın bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış olan makbuz.
● Taşınmazın icra yoluyla satılarak bedelinin hak sahipleri arasında bölüştürüldüğü ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) için yapılan tapu işlemlerinde mahkeme müzekkeresi.

Hibe yoluyla gerçekleştirilen tapu devir işlemleri için gerekli olan belgeler ise şunlardır:

● Tarafların kimlik belgeleri
● Hibe edilen taşınmazın tapu senedi
● Tarafların birer adet vesikalık fotoğrafları (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)
● İşlemler temsilci ile yürütülecekse vekaletname
● Emlak vergisi belgesi

Evraklarda eksiklik olması veya başka herhangi bir engel sebebiyle tapu devir işlemi gerçekleştirilemezse bu durum başvuru belgesine yazılır. Sonrasında süreç ile ilgili olarak başvuru sahibine kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılır.

Tapu Devir İşlemleri Kaç Gün Sürer?

Tapu işlemleri için hazırlanması gereken evraklardan bahsettikten sonra “Tapu devir işlemi ne kadar sürer?” sorusunu yanıtlamak gerekir. İşlemin süresi devri gerçekleştirilecek taşınmazın özelliğine ve istenilen belgelerin tamamlanmasına göre değişiklik gösterir. Evraklar tamamlanmış ise genellikle 1 gün içinde tapu devir işlemleri tamamlanır.

Tapu devir işlemleri sonrasında taşınmazın çeşitli risklere karşı sigorta ile güvence altına alınması da olası bir hasar durumuna güvence altına olmak açısından oldukça önemlidir.

Web Tapu Sistemi

Günümüzde tapu devir işlemleri online olarak da yapılabilmektedir. Herkesin kullanımına açık olan Web Tapu Sistemi üzerinden gerçek ve tüzel kişiler taşınmazlarının durumunu takip edebilirken tapu devir işlemlerini de gerçekleştirebilirler. 

Başvuru sayfasında sisteme alıcının ve satıcının T.C. kimlik numaraları, telefon numarası, e-devlet şifresi ve taşınmazın bağlı bulunduğu tapu müdürlüğünün ismi girilir. Tapu müdürlüğü yatırılması gereken harç bedelini hesaplayarak bildirir. Harç bedelinin yatırılmasının akabinde taraflara kısa mesaj yoluyla web tapu randevu günü ve saati iletilir. Taraflar tapu müdürlüğüne yalnızca ıslak imza atmak için giderler. Web Tapu Sistemi sayesinde tapu devir işlemleri son derece hızlı şekilde gerçekleştirilebilir.

 

Tapu devir işlemi için gerekli evraklar hazırlanıp tapu harcı yatırılır. Sonrasında ALO 181 aranarak veya tapu müdürlüklerinin e-randevu sistemleri kullanılarak tapu randevusu alınır. Randevu gününde alıcı ve satıcı, taşınmazın bağlı bulunduğu tapu müdürlüğüne giderek tapu devrini gerçekleştirebilir.

 

Altıntepe, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe ve Maltepe Semtlerinde Emlak İşlemleri ve Tapu Devir İşlemleri

İlke Emlak olarak Altıntepe, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe ve Maltepe semtlerinde uzun yıllar hizmet sunuyoruz. Bu semtlerdeki emlak işlemleri ve tapu devir işlemleriyle ilgili deneyimimiz, boyut sorunsuz bir taşınmaz işlem süreci garantiler. İşte bu semtlerdeki emlak işlemleri ve tapu devir işlemleri hakkında yapılması gereken ayrıntılar:

Altıntepe Emlak ve Tapu Devir İşlemleri: Altıntepe emlak alımı-satımı yaparken, gerekli evrakları saklar ve tapu harcını yatırmak için size yardımcı olur. Ayrıca ALO 181 veya e-randevu sistemlerini kullanarak tapu randevusu işlemlerini kolaylaştırıyoruz.

Bostancı Emlak ve Tapu Devir İşlemleri: Bostancı'da taşınmaz alım-satım aralıklarındaki ürünlerimiz, tapu devir işlemlerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeniz için size bağlılık eder. Siz sadece tapu müdürlüğüne gidip ıslak imzanızı atmanız gerekiyor.

Küçükyalı Emlak ve Tapu Devir İşlemleri: Küçükyalı emlak alımı-satımı sırasında, gerekli belgelerin düzenlenmesiniz ve tapu harcını ödemeniz önemlidir. Web Tapu Sistemi'ni kullanarak işlemlerinizi hızlandırabilirsiniz.

İdealtepe Emlak ve Tapu Devir İşlemleri: İdealtepe'deki taşınmaz işlemleri sırasında gerekli bilgilerin eksiksiz olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Biz, tapu devir işlemlerinizi geliştirmek ve hızlandırmak için buradayız.

Maltepe Emlak ve Tapu Devir İşlemleri: Maltepe'de emlak alım-satım işlemleri için emlak vergisi belgesinin güncel olduğundan emin olun. Ayrıca DASK Zorlu Deprem Sigortası'nın tamamlandığından da emin olmanız gerekmektedir.

Tapu işlemlerine dikkat edin genellikle 1 gün içerisinde tamamlanır. Web Tapu Sistemi'ni kullanarak tapu devir işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İlke Emlak olarak, her türlü emlak işlemlerinizde ve tapu devir işlemlerinizde size yardımcı olabilmekten mutluluk duyarız. Size özel danışmanlık ve danışmanlık hizmetleri sunmak için buradayız.

Emlak alımı-satım rakamında ve tapu devirlerinde güvende olmak istiyorsanız, İlke Emlak her zaman yanınızda! İletişime geçmek ve detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

 

Tescil Başvurusunun İncelenmesi: Hak Sahiplerine Rehberlik

Tescil işlemi yaparken, başvurunuzun hızlı ve sorunsuz bir şekilde incelenmesi önemlidir. İşte tescil bildiriminin nasıl incelendiğine dair önemli bilgiler:

Başvuru Belgeleri : İlk adım, tescil başvurunuzu tamamlama ve gerekli belgeleri eksiksiz sunmaktır. Bu belgeler arasında tapu kayıtları, kimlik belgeleri, DASK Zorunlu Deprem Sigortası ve emlak ruhsatı belgesi yer alır. Belgelerin eksiksiz olması başvurunuzun hızlı bir şekilde incelenmesine yardımcı olur.

Tapu Harcı ve Ücretler : Tescil ödeme sırasında tapu harcı ve diğer ilgili ücret ödemeniz yapılabilir. Başvuru sırasında gerekli ücretlerin tamamlanması, işleminizin sorunsuz bir şekilde devam etmesine olanak sağlar.

İşlem Süresi : Tescil başvuruları genellikle hızlı bir şekilde incelenir ve sonuçlandırılır. İşlem süresinin başvurunun karmaşıklığına ve tapu müdürlüğünün yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle birkaç iş günü içinde değişir.

İtiraz Süreci : Başvurunuz incelendikten sonra, herhangi bir itiraz veya eksiklik varsa boyut bildirilir. Bu aşamada itirazları düzeltmek ve eksiklikleri gidermek önemlidir.

Onay ve Tapu Devri : Başvurunuz incelendikten ve onaylandıktan sonra tapu devri işlemi gerçekleşir. Tapu devri, tescil talebinizin son aşamasıdır.

Tescil başvurularınızın sorunsuz ve hızlı bir şekilde sonuçlanması için uzman ekibimiz her zaman yanınızda. Şirketler olduğunda, size profesyonel özgürlük ve destek sunmaktan mutluluk duyarız.

Tapu Tescil Talebinde Bulunma: İşlem Adımları ve İp Uçları

Taşınmaz mülk sahibi olma veya tapu üzerinde değişiklik yapma süreci, tapu tescil talebinde bulunma adımları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. İşte bu işlemi nasıl başlatabileceğinizi ve tamamlayabileceğiniz adımları:

Başvuru Hazırlığı : Tapu tescil talebinde bulunmadan önce gerekli belgeleri hazırlayın. Bu belgeler arasında tapu kayıtları, kimlik belgeleri, DASK Zorunlu Deprem Sigortası ve emlak ruhsatı belgesi bulunur.

Tapu Müdürlüğü Ziyareti : Hazırladığınız belgelerle birlikte, tapu müdürlüğüne başvuru yapmak için gitmeniz gerekecektir. İlgili tapu müdürlüğünün adresi ve çalışma detaylı bilgilere faydası var.

Tapu Harcı ve Ücretler : Başvuru sırasında tapu harcı ve diğer ilgili ücret ödemeniz yapılabilir. Ödeme işlemini unutmayın, çünkü eksik ödeme işlemlerinin başvurunuzun gecikmesine neden olabilir.

Başvuru İşlemi : Tapu müdürlüğünde başvurunuzu yapın ve gerekli belgeleri teslim edin. Başvurunuz incelenecek ve işlem süreci başlayacak.

İtiraz ve Onay : Başvurunuz incelendikten sonra, herhangi bir itiraz veya eksiklik varsa size bildirilecektir. Bu aşamada itirazları düzeltmek ve eksiklikleri gidermek önemlidir. Başvurunuz onaylandığında, tapu devri işlemi devam eder.

Tapu tescil talebi, taşınmaz mülk sahibinin maliki veya tapu üzerinde değişiklik yapılması birdir. Bu süreçte uzman rehberliği ve yardımı her zaman önemlidir. İşlemleri tamamladıktan sonra işlemi hızlandırmak ve hızlandırmak için bize başvurabilirsiniz.

Bu metinler, "Tescil Başvurusunun İncelenmesi" ve "Tapu Tescil Talebinde Bulunma" işlemleri hakkında SEO dostu bilgiler sunar ve bir tapu hizmeti sunan güncel web sitesinde veya diğer dijital platformlarda mevcuttur.

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.